sterke punten

onze school

schoolvisie

onze visie

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch project te respecteren).

Onze school biedt gelijke onderwijskansen voor elk kind zonder discriminatie en met respect voor ieders overtuiging. Wij streven naar een open en transparante communicatie met ouders en kinderen.

Onze school schept een klimaat waar respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en sociaal engagement voldoende kansen krijgen. We creëren optimale ontplooiingskansen in een eigentijdse infrastructuur waar elk kind zich thuis kan voelen.

We streven een brede vorming na bij de kinderen:

  • Evenwicht in het onderwijsaanbod: kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes
  • Sociale vaardigheden
  • Leren leren
  • ICT

We zorgen voor een rijke leeromgeving die uitnodigt om te exploreren, initiatief te nemen en zelfstandig te werken.

UW KIND, onze zorg

WELONDERBOUWDE ZORGWERKING

Elk kind is anders.
Elk kind leert anders.
Elk kind heeft recht op zorg.
Sommige kinderen vragen meer zorg dan andere.

Ons zorgbeleid is een groeibeleid waarbij voortdurende bijsturing noodzakelijk is. Zorg op school is nooit af. Wij willen inspelen op de noden van elk kind, op maatschappelijke evoluties en de draagkracht van onze school. Wij zetten onze zorgvisie graag even in the picture aan de hand van onderstaand filmpje.

Extra-murosactiviteiten

Extra-muros is een term die staat voor de meerdaagse buitenschoolse activiteiten. Het tweede leerjaar gaat op zeeklassen, het vierde leerjaar gaat op bosklassen, het vijfde leerjaar heeft een Olympische week en het zesde leerjaar gaat op oriëntatiedagen naar Westouter. Taal, wiskunde en wereldoriëntatie worden geïntegreerd in extra-murosactiviteiten.

Inzetten op STEM en ICT

We gebruiken ICT om ons onderwijs nog beter te maken. Zo zetten we educatieve software zoals Bingel en Scoodleplay in om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op hun eigen niveau te bieden. De leerlingen werken regelmatig met laptops, onder meer bij de reken- en taallessen. Onze lokalen zijn voorzien van digiborden.

Two kids using laptop during lesson

Oog voor sport en beweging

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen brengen onze leerkrachten lichamelijke opvoeding de kinderen basisvaardigheden uit diverse sporttakken bij.

Onze school neemt geregeld deel aan activiteiten georganiseerd door MOEV. Sommige activiteiten vallen binnen de schooluren maar ook op woensdagnamiddag krijgen onze leerlingen de kans om in groepsverband te sporten. We denken hierbij aan de jaarlijkse loopcrossen.

Tot slot stimuleren wij de kinderen om ook tijdens de middagpauze actief en bewegend bezig te zijn. Kinderen die over de middag door de band op school blijven, kunnen deelnemen aan het sportaperitief.

Goed georganiseerde opvang

Naast de voor- en naschoolse opvang bieden wij ook woensdagnamiddagopvang aan. De opvangmoeders staan ook ter beschikking op pedagogische studiedagen.

  • Ma – vrij: ’s morgens van 7u tot 8u10
  • Ma – di – do: ’s avonds van 16u tot 18u30
  • Woe: ’s namiddags van 11u35 tot 18u
  • Vrij: ’s avonds van 15u tot 18u

Focus op welbevinden

Kinderen hebben nood aan zekerheid en veiligheid. We werken daarom actief aan het welbevinden van alle kinderen op school. Welbevinden en betrokkenheid zijn immers basisvoorwaarden om goed te kunnen leren.

Alle leerkrachten trachten in hun klas en op school een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zich goed voelen. Ze streven naar een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu. Ze proberen oorzaken van het zich niet goed voelen te achterhalen en proberen via dialoog te komen tot een bevredigende oplossing. Ze laten de kinderen merken en voelen dat ze er steeds bijhoren. Ze geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen terugvallen. 

Over ons

Wil u meer informatie of wil u eens langskomen met jouw kind om de school beter te leren kennen? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Openingsuren secretariaat

Ma - Di - Do: van 7u45 tot 16u30

Woe: van 7u45 tot 11u30

Vrij: van 7u45 tot 15u30

Weekend en schoolvakanties: gesloten

Ons adres

Hoogstraat 10

Kolverikstraat 1

Goudenregenstraat 1

8560 Wevelgem

Telefoonnummers

056 42 69 62

056 42 66 03

056 41 15 37

Contacteer ons

Bel ons gerust op:

© 2024 | Website created by Wide Marketing
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Lees hier meer over in onze Privacy Policy.