GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
WEVELGEM

UW KIND, ONZE ZORG

hoogstraat 10 - kolverikstraat 1 - goudenregenstraat 1
8560 wevelgem

waarom voor onze school kiezen?

SPORT EN RUST

Naast sportactiviteiten, bieden wij als school ook yoga-momentjes aan. Ook kinderen kunnen druk op hun jonge schouders voelen. Yoga brengt rust.

SAMEN LEREN EN ONTDEKKEN

Kinderen willen op school ontdekken waar ze goed in zijn en deze talenten kunnen ontwikkelen. Dat motiveert. Door de onderlinge samenwerking leren ze ook nog van hun klasgenoten.

ict-verrijkte omgeving

Elk klaslokaal is voorzien van een digitaal schoolbord. Leerlingen kunnen beschikken over laptops om extra ICT-vaardigheden te verwerven.

buiten spelen

Het mag nog regenen of fel waaien buiten … Dat houdt kinderen niet tegen om naar buiten te trekken. Goede zaak, want buitenspelen is gezond en brengt kinderen in beweging.

ontdekken

Een kind is nieuwsgierig, leergierig en steeds op zoek. Het wil op ontdekking gaan en zelf ontdekken. Het wil experimenteren en heeft nood aan ruimte. Een kind is spontaan en onbevangen, enthousiast, impulsief en actief.

SAMENHORIGHEID

De kinderen leren samenwerken in verschillende situaties: met een klasgenoot, in een kleine groep, in een grotere heterogene groep. Ze leren zich houden aan afspraken, ontdekken hun talenten en nemen verantwoordelijkheid. Ze aanvaarden en waarderen elkaar.

SPORTIEVE SCHOOL

oog voor sport en beweging

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen brengen onze leerkrachten lichamelijke opvoeding de kinderen basisvaardigheden uit diverse sporttakken bij.

Onze school neemt geregeld deel aan activiteiten georganiseerd door MOEV. Sommige activiteiten vallen binnen de schooluren maar ook op woensdagnamiddag krijgen onze leerlingen de kans om in groepsverband te sporten. We denken hierbij aan de jaarlijkse loopcrossen.

Tot slot stimuleren wij de kinderen om ook tijdens de middagpauze actief en bewegend bezig te zijn. Kinderen die over de middag door de band op school blijven, kunnen deelnemen aan het sportaperitief.

120458354_204808801060932_6315208340199984917_n
120848776_398190291177397_3832580533163589112_n
105355468_166184794945757_917531307731018651_n
72484164_3111201225562602_5503724977477648384_o
TOFFE SCHOOL

FOCUS OP WELBEVINDEN

Kinderen hebben nood aan zekerheid en veiligheid. We werken daarom actief aan het welbevinden van alle kinderen op school. Welbevinden en betrokkenheid zijn immers basisvoorwaarden om goed te kunnen leren.

Alle leerkrachten trachten in hun klas en op school een klimaat te scheppen waarin alle kinderen zich goed voelen. Ze streven naar een open, ongedwongen sfeer met respect voor elk individu. Ze proberen oorzaken van het zich niet goed voelen te achterhalen en proberen via dialoog te komen tot een bevredigende oplossing. Ze laten de kinderen merken en voelen dat ze er steeds bijhoren. Ze geven de kinderen het gevoel dat ze steeds op een luisterende leerkracht kunnen terugvallen. Kinderen moeten zich betrokken voelen bij wat er in de klas en op school gebeurt. De leerkrachten laten daarom de leerlingen zoveel mogelijk zelf ervaringen opdoen, wat leidt tot een hoge graad van betrokkenheid.

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN

Extra-muros is een term die staat voor de meerdaagse buitenschoolse activiteiten. Het tweede leerjaar gaat op zeeklassen, het vierde leerjaar gaat op bosklassen, het vijfde leerjaar heeft een Olympische week en het zesde leerjaar gaat op oriëntatiedagen naar Westouter.

Ter ondersteuning van het leerproces en voor de communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, gebruiken wij het digitaal schoolplatform Smartschool.

ICT-VERRIJKTE OMGEVING

INZETTEN OP STEM EN ICT

We gebruiken ICT om ons onderwijs nog beter te maken. Zo zetten we educatieve software zoals Bingel en Scoodleplay in om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op hun eigen niveau te bieden.

De leerlingen werken regelmatig met laptops, onder meer bij de reken- en taallessen. Onze lokalen zijn voorzien van digiborden.

Van basisvaardigheden tot zelf programmeren: op onze school leert uw kind stapsgewijs omgaan met ICT. In de onderbouw ligt de nadruk op spelenderwijs leren. In de bovenbouw gebruiken leerlingen laptops en leren ze informatie zoeken en vinden. Hiermee maken ze bijvoorbeeld zelf een presentatie. Daarnaast leren we kinderen de basisbeginselen van programmeren.

LINKS NAAR SCHOOLAPPLICATIES

Om warme maaltijden te registreren gebruiken we informatonline. We gebruiken Smartschool om met de ouders te communiceren.